Start

Vi jobbar för säkrare

skoterleder i

Krokoms Kommun.

VARNING !!!

NÄR NI ÅKER SKOTER ÖVER SJÖAR OCH VATTENDRAG SÅ VAR FÖRSIKTIG

FÖR ALLA ISAR ÄR INTE SÄKER Pga dålig förvinter!!!

KSA Krokoms Skoterallians

13 skoterklubbar i samarbete med

ca 150 mil skoterleder i Krokoms Kommun