Start

Vi jobbar för säkrare

skoterleder i

Krokoms Kommun.

Krokoms Skoterallians vill tacka alla Klubbar, markägare & Ledvärdar för en snörik vinter och kanonjobb som gjorts under denna vinter.

KSA Krokoms Skoterallians

13 skoterklubbar i samarbete med

ca 150 mil skoterleder i Krokoms Kommun